Zgodnie z Uchwała Nr XXIV/188/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 listopada 2020r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne celem zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Kleszczewo.

Projekty statutów stanowią odpowiednio załączniki do w/w uchwały :

1)    Sołectwo Bylin – załącznik Nr 1

ANKIETA KONSULTACYJNA - załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 188

STATUT SOŁECTWA- Wersja z zaznaczonymi zmianami do Uchwały Nr 188

STATUT SOŁECTWA – załącznik do Uchwały Nr  188

 

2)    Sołectwo Gowarzewo- załącznik Nr 2

ANKIETA KONSULTACYJNA - załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 188

STATUT SOŁECTWA- Wersja z zaznaczonymi zmianami do Uchwały Nr 188

STATUT SOŁECTWA – załącznik do Uchwały Nr  188

 

3)    Sołectwo Kleszczewo – załącznik Nr 3

ANKIETA KONSULTACYJNA - załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 188

STATUT SOŁECTWA- Wersja z zaznaczonymi zmianami do Uchwały Nr 188

STATUT SOŁECTWA – załącznik do Uchwały Nr  188

 

4)    Sołectwo Komorniki – załącznik Nr 4

ANKIETA KONSULTACYJNA - załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 188 

STATUT SOŁECTWA- Wersja z zaznaczonymi zmianami do Uchwały Nr 188

STATUT SOŁECTWA – załącznik do Uchwały Nr  188

 

5)    Sołectwo Krerowo- załącznik  Nr 5

ANKIETA KONSULTACYJNA - załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 188

STATUT SOŁECTWA- Wersja z zaznaczonymi zmianami do Uchwały Nr 188

STATUT SOŁECTWA – załącznik do Uchwały Nr  188

 

6)    Sołectwo Krzyżowniki  - załącznik Nr 6

ANKIETA KONSULTACYJNA - załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 188

STATUT SOŁECTWA- Wersja z zaznaczonymi zmianami do Uchwały Nr 188

STATUT SOŁECTWA – załącznik do Uchwały Nr  188

 

7)    Sołectwo Nagradowice – załącznik Nr 7

ANKIETA KONSULTACYJNA - załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 188

STATUT SOŁECTWA- Wersja z zaznaczonymi zmianami do Uchwały Nr 188

STATUT SOŁECTWA – załącznik do Uchwały Nr  188

 

8)    Sołectwo Markowice – załącznik Nr 8

ANKIETA KONSULTACYJNA - załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 188

STATUT SOŁECTWA- Wersja z zaznaczonymi zmianami do Uchwały Nr 188

STATUT SOŁECTWA – załącznik do Uchwały Nr  188

 

9)    Sołectwo Poklatki – załącznik Nr 9

ANKIETA KONSULTACYJNA - załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 188

STATUT SOŁECTWA- Wersja z zaznaczonymi zmianami do Uchwały Nr 188

STATUT SOŁECTWA – załącznik do Uchwały Nr  188

 

10)  Sołectwo Szewce – załącznik Nr 10

ANKIETA KONSULTACYJNA - załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 188 

STATUT SOŁECTWA- Wersja z zaznaczonymi zmianami do Uchwały Nr 188

STATUT SOŁECTWA – załącznik do Uchwały Nr  188

 

11)  Sołectwo Śródka – załącznik Nr 11

ANKIETA KONSULTACYJNA - załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 188

STATUT SOŁECTWA- Wersja z zaznaczonymi zmianami do Uchwały Nr 188

STATUT SOŁECTWA – załącznik do Uchwały Nr  188

 

12)  Sołectwo Tanibórz – załącznik Nr 12

ANKIETA KONSULTACYJNA - załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 188

STATUT SOŁECTWA- Wersja z zaznaczonymi zmianami do Uchwały Nr 188

STATUT SOŁECTWA – załącznik do Uchwały Nr  188

 

13)  Sołectwo Tulce - załącznik Nr 13

ANKIETA KONSULTACYJNA - załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 188

STATUT SOŁECTWA- Wersja z zaznaczonymi zmianami do Uchwały Nr 188

STATUT SOŁECTWA – załącznik do Uchwały Nr  188

 

14)  Sołectwo Zimin – załącznik Nr 14

ANKIETA KONSULTACYJNA - załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 188

STATUT SOŁECTWA- Wersja z zaznaczonymi zmianami do Uchwały Nr 188

STATUT SOŁECTWA – załącznik do Uchwały Nr  188

 

Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od dnia 7 grudnia 2020r. do dnia 30 grudnia 2020r.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w trybie ankiety konsultacyjnej, której wzór określony został w załączniku Nr 15 do w/w uchwały.

Uprawnionymi do  wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy poszczególnych sołectw.

Konsultacje polegać będą na udostępnieniu mieszkańcom ankiet konsultacyjnych i treści projektów statutów poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej gminy www.kleszczewo.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kleszczewo.pl

Wypełnione formularze ankiet, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2020r., należy dostarczyć  do skrzynki przy wejściu do  Urzędu Gminy Kleszczewo, lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, lub skan wypełnionej ankiety przesłać na adres poczty e-mail:  urzad@kleszczewo.pl

Propozycje zmiany  dotychczas obowiązujących statutów nadanych Uchwałą IX/53/2015 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 02 września 2015r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Kleszczewo, zmienionej Uchwałą Nr VI/51/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia  26 marca 2020r. wynikają z konieczności dostosowania ich treści do linii orzeczniczej oraz wskazań Prokuratora Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej.