W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

Data uchwały:
2020-11-30

Numer uchwały:
XXIV/186/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
od dnia podjęcia