W sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040.

Data uchwały:
2020-11-30

Numer uchwały:
XXIV/187/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.