Data posiedzenia:
2020-12-15

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy.
2. Przygotowanie planów pracy Komisji Rady Gminy na I półrocze 2021 r.


Uwagi: