Zamawiający:
Gmina Kleszczewo

Tytuł przetargu:
Rewitalizacja parku i stawów w miejscowości Komorniki, gmina Kleszczewo, w formule zaprojektuj i wybuduj
Część I: Rewitalizacja parku dworskiego w Komornikach, gmina Kleszczewo w formule zaprojektuj i wybuduj
Część II: Rewitalizacja stawu wraz z zagospodarowaniem terenu w Komornikach, gmina Kleszczewo w formule zaprojektuj i wybuduj.


CPV:
03451000-6 Rośliny
03452000-3 Drzewa
03121100-6 Żywe rośliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
45000000-7 Roboty budowlane
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45212140-9 Obiekty rekreacyjne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów
komunikacyjnych i linii energetycznych
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
71421000-5 Usługi wkomponowywania ogrodów w krajobraz
45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej
45112330-7 Rekultywacja terenu


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 5.548.000 euro

Warunki:


Termin realizacji:
Część I: 10 miesięcy
Część II: 10 miesięcy


Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 KLESZCZEWO

Oferty można składać do:
2021-02-26 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2021-02-26 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4 pok. Sala Konferencyjna - parter

Kryteria wyboru:
1) cena -60%,
2) okres gwarancji - 40%


Wadium:
Część I 20 000,00 PLN
Część II 15 000,00 PLN


Uwagi:
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w elektronicznym Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 776371-N-2020 w dniu 31.12.2020r.


Firmy uczestniczące