W sprawie:
uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2021r.

Data uchwały:
2020-12-21

Numer uchwały:
XXV/195/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.