Data posiedzenia:
2021-01-14

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Rozpatrzenie petycji:
- z dnia 15 grudnia o pilne przyjęcie uchwały o treści wskazanej w petycji.
- z dnia 21 grudnia w sprawie uchwalenia przez Radę Gminy uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka.
- z dnia 05 stycznia o pilne przyjęcie uchwały o treści wskazanej w petycji.


Uwagi: