W sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040.

Data uchwały:
2021-01-27

Numer uchwały:
XXVI/200/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.