W sprawie:
rozpatrzenia petycji poprzez przyjęcie uchwały o treści wskazanej w petycji.

Data uchwały:
2021-01-27

Numer uchwały:
XXVI/205/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.