W sprawie:
uchwały budżetowej na 2021 r.

Data uchwały:
2021-01-27

Numer uchwały:
XXVI/201/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.