Data posiedzenia:
2021-02-15

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Porządek posiedzenia:
1. Działalność Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu - przypadki ptasiej grypy, ASF
2. Działalność Gminnej Spółki Wodnej
3. Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy


Uwagi: