Data posiedzenia:
2021-02-25

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1.Omówienie wniosków złożonych do planu zagospodarowania przestrzennego

Uwagi:
Godz. 8.30