Data posiedzenia:
2021-03-01

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Kontrola zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro za 2020 r.

Uwagi: