Data posiedzenia:
2021-03-09

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Kontrola finansowa GOKiS za 2020 r., wpływ pandemii na funkcjonowanie oraz wyniki finansowe

Uwagi: