Data posiedzenia:
2021-03-11

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie petycji, które wpłynęły do Rady Gminy

Uwagi:
godz. 8,30