W sprawie:
wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych.

Data uchwały:
2021-02-24

Numer uchwały:
XXVII/208/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.