Data posiedzenia:
2021-04-13

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Porządek posiedzenia: Kontrola wykonania budżetu gminy na rok 2020.

Uwagi: