W sprawie:
rozpatrzenia petycji wniesionej w dniu 22 lutego 2021 r. przez Panią Teresę Garland.

Data uchwały:
2021-03-31

Numer uchwały:
XXVIII/215/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia