W sprawie:
rozpatrzenia petycji wniesionej w dniu 04 marca 2021r. przez Panią Teresę Garland w imieniu Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

Data uchwały:
2021-03-31

Numer uchwały:
XXVIII/216/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.