W sprawie:
wystąpienia ze Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".

Data uchwały:
2021-03-31

Numer uchwały:
XXVIII/220/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.