Data posiedzenia:
2021-04-19

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Zaopatrzenie w wodę o odprowadzenie ścieków na terenie gminy Kleszczewo.

Uwagi: