Data posiedzenia:
2021-05-20

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo
2. Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy


Uwagi: