Data posiedzenia:
2021-05-19

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Działalność Zakładu Komunalnego w Kleszczewie w roku 2020 oraz plany na 2021 rok.
2. Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy


Uwagi: