Data posiedzenia:
2021-06-08

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Kontrola wykonania budżetu ZS Kleszczewo, ZS Tulce za 2020 rok

Uwagi: