W sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040

Data uchwały:
2021-05-26

Numer uchwały:
XXIX/227/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia