W sprawie:
absolutorium dla Wójta Gminy Kleszczewo za 2020r

Data uchwały:
2021-06-30

Numer uchwały:
XXX/240/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia