W sprawie:
uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2021r

Data uchwały:
2021-06-30

Numer uchwały:
XXX/242/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.