W sprawie:
określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Kleszczewo na rok szkolny 2021/2022

Data uchwały:
2021-06-30

Numer uchwały:
XXX/245/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.