Informuję, że przeprowadzony nabór na wolne stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. księgowości budżetowej w Referacie Gospodarki Finansowej w  Urzędzie Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo nie doprowadził do wybrania kandydata .

 

                                                                                                  Wójt

                                                                                        Bogdan Kemnitz

 

Kleszczewo 2021-08-16