Data posiedzenia:
2021-09-21

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. GOKiS podsumowanie akcji Lato i plany GOKiS na 2022 r.
2. Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy


Uwagi: