W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej część działek nr 93/3 i 94/4 w miejscowości Kleszczewo

Data uchwały:
2021-09-29

Numer uchwały:
XXXII/264/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia