Data posiedzenia:
2021-09-28

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Kontrola finansowa OSP za 2020 r.
Kontrola wykonania funduszy sołeckich za 2020 r.


Uwagi: