Data posiedzenia:
2021-10-19

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Ziminie oraz Przedszkola Gawroszek
2. Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy


Uwagi: