Data posiedzenia:
2021-10-20

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Omówienie inwestycji zakończonych w 2021 r
2. Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy


Uwagi: