Data posiedzenia:
2021-11-02

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy Kleszczewo za II półrocze 2020 r. i I półrocze 2021 r.

Uwagi: