Data posiedzenia:
2021-11-23

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Kontrola utrzymania czystości w Gminie, gospodarka odpadami, ochrona środowiska z uwzględnieniem nowych nasadzeń w 2020 r i I połowie 2021.

Uwagi: