w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości i windykacji opłat w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Kleszczewo.

 

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 1372 ze zmianami) oraz § 2 ust. 1 Zarządzenia Nr 67/2021 Wójta Gminy z dnia 11 października 2021r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości i windykacji opłat w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Kleszczewo zarządzam, co następuje :

 

§ 1

 

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości i windykacji opłat w Referacie Gospodarki Finansowej w Urzędzie Gminy Kleszczewo przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w następującym składzie:

1)    Bogdan Kemnitz – przewodniczący komisji,

2)    Genowefa Przepióra – sekretarz komisji,

3)    Monika Nowicka – członek komisji.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.