W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działkę nr 98 w miejscowości Tulce

Data uchwały:
2021-10-27

Numer uchwały:
XXXIV/276/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia