W sprawie:
ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.

Data uchwały:
2021-11-24

Numer uchwały:
XXXV/289/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i ma zastosowanie do ustalenia wynagrodzenia od dnia 1 sierpnia 2021r.