W sprawie:
zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów Gminy Kleszczewo

Data uchwały:
2021-11-24

Numer uchwały:
XXXV/292/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2022r