W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXVIII/217/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 marca 2021r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2447P

Data uchwały:
2021-11-24

Numer uchwały:
XXXV/290/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem jej podjęcia