W sprawie:
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej tereny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 434 pod realizację ścieżki rowerowej

Data uchwały:
2021-11-24

Numer uchwały:
XXXV/296/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego