Data posiedzenia:
2021-12-14

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Omówienie budżetu na 2022 r.
2. Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy


Uwagi: