W sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2041.

Data uchwały:
2021-12-20

Numer uchwały:
XXXVI/298/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia