W sprawie:
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022r

Data uchwały:
2021-12-20

Numer uchwały:
XXXVI/302/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia