W sprawie:
zatwierdzenia planów planu pracy komisji Rady Gminy na I półrocze 2022 r.

Data uchwały:
2021-12-20

Numer uchwały:
XXXVI/303/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.