W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i Petycji.

Data uchwały:
2021-12-20

Numer uchwały:
XXXVI/309/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.