W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Data uchwały:
2021-12-20

Numer uchwały:
XXXVI/310/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia