Data posiedzenia:
2022-01-13

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Funkcjonowanie Zakładu Komunalnego w Kleszczewie ze szczególnym uwzględnieniem wody i ścieków

Uwagi: