Informuję, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: stanowisko ds. księgowości budżetowej w Referacie Gospodarki Finansowej w Urzędzie Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, do zatrudnienia wybrana została Pani Monika Walczak, zamieszkała Gowarzewo.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Monika Walczak posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz uzyskała wysoki wynik w przeprowadzonym pisemnym teście oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

                                                Wójt

                                                     Bogdan Kemnitz

 

 

 

Kleszczewo 2022-01-26